El nostre equip

L’equip del Centre de Teràpia Cognitiva, actiu a la ciutat de Barcelona des de fa més de 20 anys,  està format per psicòlegs que destaquen per la seva formació i experiència en el camp de la psicologia clínica i la psicoteràpia. El seu enfocament integrador és de base cognitivo-constructivista i sistèmica.

Els psicòlegs clínics són experts en la comprensió de l’ésser humà, contextualitzen les dificultats humanes i les orienten cap al tipus d’ajuda més beneficiós en cada cas. La psicoteràpia és una especialització que proveeix els psicòlegs d’unes eines molt articulades per a promoure processos de canvi i per solucionar dificultats. Tots els membres del nostre equip són llicenciats en Psicologia i, encara que la legislació no els obliga, compten amb una sòlida formació en psicoteràpia, realitzada dins del marc de programes que tenen en compte les directrius d’organismes internacionals, com ara la European Association for Psychotherapy (EAP), al voltant dels criteris a seguir per formar psicoterapeutes.

Els psicoterapeutes del CTC ofereixen teràpia en diferents idiomes -català, castellà i italà- aproximant-se a les necessitats de persones de diferents cultures y orígens. D’aquesta manera, faciliten l’expressió directa d’inquietuds, reflexions, emocions i continguts conscients i inconscients, a vegades relacionats amb experiències primerènques amb les figures de referencia, emmegatzemades en l’idioma matern.

A més de la psicoteràpia d’adults, adolescents i nens/es, en el centre també s’exerceix la mediació familiar, social, jurídica i mercantil. L’abordatge d’un psicòleg a aquesta disciplina ofereix major comprensió de les dimensions afectives i emocionals relacionades amb les negociacions en situacions de diferències i conflictes.