Carla Salinas

Colegiada nº 21860

Carla Salinas Martínez, llicenciada en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns de l’Aprenentatge per la Universitat Oberta de Catalunya. Col·legiada en el COPEC (Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya) núm. 1493.

És experta en trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disgrafia, etc.), TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat), orientació en la criança dels fills / es i prevenció de fracàs escolar.

És formadora en diferents institucions a nivell nacional i internacional sobre TDAH, Autisme, Dislèxia i altres trastorns relacionats amb l’aprenentatge tant per a professionals de l’educació i la psicologia, així com és formadora en Mediació Comunitària tant en cursos presencials com a distància.

És autora de diferents cursos i articles especialment d’atenció a la diversitat i, en general, sobre educació i pedagogia en diferents revistes.

FORMA DE TREBALLAR

La intervenció psicopedagògica està definida en diverses fases: d’entrada es fa una avaluació de la situació, mitjançant entrevistes als familiars (principalment, als pares) i al menor. Després, si cal, s’inicia un procés diagnòstic juntament amb els psicòlegs clínics per poder fer una avaluació completa tant educativa com psicològica i es realitza una devolució de les conclusions a la família amb el lliurament de l’informe. Després, conjuntament amb la família, s’estableixen objectius i un pla d’intervenció revisable periòdicament segons els avenços que es vagin observant. La família sempre estarà informada dels avenços i de la feina que es realitza en les sessions.

A més, en cas de trastorns de l’aprenentatge o altres que afectin a l’aprenentatge (com el TDAH), es fa coordinacions amb el centre educatiu per poder establir objectius conjunts i assessorar docents. Així mateix, es fa una valoració de les possibles ajudes escolars que es necessiten, informant de tot el procés a la família.

D’aquesta manera, es realitza una intervenció íntegra i sistèmica.

A més, per a les famílies que assisteixin al centre, se’ls assessora i ajuda en les sol·licituds de les beques MEC per reeducació i intervenció psicopedagògica i del llenguatge (publicada anualment pel Ministeri d’Educació), elaborant l’informe que es requereix per a aquesta beca així com es ajuda a emplenar-per a les famílies que tenen dubtes sobre la tramitació.