Mediació comunitària

Àmbit comunitari

En l’àmbit comunitari, la mediació pot resultar útil per a resoldre conflictes o disputes entre veïns d’un mateix edifici, veïns d’un mateix barri amb interessos oposats sobre un tema concret, entre els interessos dels ciutadans i l’ajuntament o alguna altra institució.

El que es pretén en aquests casos és poder posar en marxa tot allò que sigui d’interès per a la comunitat, com ara posar un ascensor en un bloc de pisos o una rampa per a l’accés de minusvàlids, i vetllar per les necessitats dels veïns.

Així mateix, es busca promoure la convivència, per exemple en el cas que en un mateix barri hi visquin dos tipus de comunitats culturalment o religiosament molt diferents i això porti a dificultats o conflictes. Quan un ajuntament decideix posar nous equipaments (escoles, ambulatoris, parcs…) en un barri, la mediació facilita la participació voluntària de les parts, que poden parlar i ser escoltades, de manera que es tinguin en compte les necessitats i aportacions de tots els ciutadans, i que ells mateixos amb la seva participació trobin les solucions i les votin.