Mediació judicial

Àmbit judicial

En ocasions, la mediació s’utilitza també en disputes o conflictes judicialitzats, bé sigui en l’àmbit civil, com poden ser processos de separació, per a arribar a acords en tots o alguns dels punts del conveni de divorci, bé en l’àmbit mercantil, com, per exemple, per a pactar indemnitzacions d’algun accident. En l’àmbit laboral, pot facilitar pactar els termes d’un acomiadament.

En l’àmbit penal sobretot es fa servir en justícia juvenil amb la voluntat que els joves aprenguin a reconèixer els greuges que les seves actuacions tenen en els altres i els puguin reparar, pensant que aquesta manera és més instructiva i rehabilitadora que no punitiva.

En aquests casos se sol dur a terme o bé per ordre del jutge, o bé a proposta d’una de les parts per aconseguir arribar a acords conjunts a què tots es puguin comprometre, atès que no sempre les parts estan disposades a seguir les solucions imposades per un tercer, en aquest cas un jutge.