Mediació mercantil

Àmbit mercantil

En l’àrea mercantil, la mediació és indicada per a elaborar plans de successió en empreses familiars, intentant d’aquesta manera preservar els interessos d’empresa i cuidar les relacions afectives dels membres de la família.

També és adequada per a resoldre conflictes entre empreses quan es donen situacions que dificulten que segueixin treballant juntes o farien que es trenquessin les relacions comercials. Entre socis d’una empresa, es pot recórrer a la mediació quan no hi ha acord en decisions importants a prendre i això porta a situacions d’escissió del consell d’administració, la qual cosa provocaria danys pitjors.

També pot ser útil entre departaments, bé sigui per invasió de competències, greuges comparatius o problemes de relació entre el personal treballador.

La mediació permet solucionar totes aquestes situacions des de la voluntarietat, la neutralitat i la confidencialitat, donant cabuda a totes les parts i a les seves necessitats, i afavoreix que els participants arribin a acords que es puguin comprometre a dur a terme de manera satisfactòria, estalviant el temps i els costos dels procediments judicials.