Teràpia familiar

Teràpia familiar

Recomanada en cas de conflictes entre cònjuges, entre pares i fills o bé quan un membre de la família presenta algun símptoma que per ser resolt pugui requerir de la col·laboració de la resta de membres.

En les sessions de teràpia familiar s’escolta l’opinió i es dóna veu a tots els membres de la família per captar el malestar de cadascú i buscar objectius en comú. La participació de diferents persones comporta un grau de complexitat major, i, per això, entenem que una bona eina de treball es la co-teràpia, és a dir, la presència de dos terapeutes dins de la consulta. Això permet, entre altres qüestions, tenir cura de “donar veu” i observar les diferents interaccions que es produeixen, a més de cuidar les aliances que es poden crear.

Aquest format també implica que les sessions siguin d’hora i mitja i es divideixin en una primera part on s’escolta i atén a la família, seguit d’una segona part en què els terapeutes abandonen la sala per fer una trobada i posar en comú el que s’ha pensat i sentit. Durant la tercera i última part els professionals tornen a la sala i fan una devolució consensuada del que han observat i que ajudi la família a seguir fins a la propera trobada.