Teràpia grupal

Teràpia grupal

A partir de la dinàmica grupal s’atenen els objectius individuals de cada participant.

El grup és un espai privilegiat en què cada membre té l’oportunitat de conèixer-se a sí mateix com a individu. Rep ajuda pel propi fet d’identificar-se amb els companys i observar que altres persones també experimenten dificultats semblants o diferents de les seves.

D’aquesta manera pot contextualitzar els seus problemes i començar a veure que no són insuperables, sinó que estan relacionats amb unes circumstàncies determinades i que es poden acotar a espais i períodes concrets, tornant-se més accessibles i fàcils de solucionar.

Una altra dimensió central de la teràpia de grup és la cohesió, és a dir, el sentiment de pertànyer a un conjunt de persones que facilita el suport mutu, la vinculació i el compromís. Dins del grup són bàsiques la confiança i la confidencialitat de tots els continguts tractats en les reunions i de la identitat de les persones participants.