Teràpia online

Teràpia online

La teràpia infantil té com a objectiu principal aconseguir que els nens i nenes rebin l’amor necessari per poder créixer amb seguretat, en un espai on estiguin clars els límits i les normes.

Per això, se’ls ajuda a explorar les diferents emocions, sobretot les que no puguin expressar i les que expressin de manera excessiva per intensitat i per repetició, com ara, la ràbia, la por, l’afecte, l’alegria, la tristesa, la gelosia, l’enveja .

S’aborden els conflictes que es poden produir dins de la família i dins del context escolar, així com amb els amics. Els espai terapèutics inclouen el propi nen i també la família en alguns moments del procés, i es mantenen contactes amb els educadors, mestres i monitors per tal de generalitzar a tos els contextos vitals els canvis que es persegueixen.

Tipus de problemàtiques que abordem: problemes emocionals, de conducta, problemes d’aprenentatge, de socialització, conflictes i tossuderia.